Tønder Kommune indleder projekt for at bekæmpe social isolation og fremme fællesskaber

Foto: Tønder kommune.
dato

I januar 2024 begyndte URBACT Lokal Gruppen (ULG) deres arbejde, bestående af lokale videnspersoner og med deltagelse af blandt andre formanden for Ældrerådet, Rita Westergaard.

Gruppens primære fokus er at bekæmpe social isolation, fremme meningsfulde fællesskaber og øge den sociale sammenhæng i lokalsamfundet. Dette initiativ er en del af det større europæiske projekt "Breaking Isolation", som Tønder Kommune deltager i sammen med ti andre små og mellemstore kommuner i Europa.

ULG arbejder hen imod konkrete mål, hvor de blandt andet søger at udvikle og implementere en handleplan mod social isolation. Ambitionen er at bevæge mennesker fra isolation til inklusion gennem forskellige aktiviteter og møder.

Rita Westergaard, som har personlige erfaringer med social isolation efter sin mands bortgang, spiller en aktiv rolle i gruppen. Hun har engageret sig i en ringetjeneste med tryghedsopkald, hvilket har givet hende værdifuld indsigt i de udfordringer, som isolerede personer står overfor.

I løbet af projektperioden er der planlagt en række møder og aktiviteter, som kulminerer med "Breaking Isolation Festival'en" i juni 2025. Her vil der være mulighed for at deltage i forskellige former for fællesskabsfremmende aktiviteter.

Tønder Kommune er engageret i at fremme kultur, natur og fællesskaber. De søger også at styrke samhørigheden i lokalsamfundet og lære af erfaringer fra de andre europæiske byer, der er en del af projektet.

For yderligere oplysninger om projektet og kommende aktiviteter, kan man besøge TOENDER.DK/UBI.

https://www.toender.dk/din-kommune/nyheder-og-presse/nyheder-og-pressemeddelelser/sammen-mod-ensomhed-tonder-kommune-tager-kampen-op-mod-social-isolation-13828403/

Kilde: Tønder Kommune