Tønder Kommune opdaterer spildevandsplan med nye retningslinjer og fremtidssikring

Foto: Tønder kommune.
dato

Tønder Kommune opdaterer spildevandsplanen med nyt tillæg for perioden 2018-2027

Tønder Kommune har udsendt et tillæg til den gældende spildevandsplan for perioden 2018-2027. Dette tillæg omfatter en række berigtigelser og ajourføringer, som skal sikre planens aktualitet og relevans for de kommende år.

Det offentliggjorte tillæg inkorporerer også forvaltningens mulighed for at foretage visse datamæssige berigtigelser i fremtiden. Dette skridt tages for at vedligeholde en høj grad af nøjagtighed i spildevandsplanens oplysninger og retningslinjer.

Inden den endelige vedtagelse blev et forslag til tillægget sendt i offentlig høring den 22. december 2023. Høringen fortsatte frem til den 12. februar 2024, hvor kommunens borgere havde mulighed for at komme med deres meninger og indsigelser til forslaget.

Det nye tillæg er en del af Tønder Kommunes løbende indsats for at sikre en effektiv og bæredygtig håndtering af spildevand i overensstemmelse med de seneste teknologier og miljømæssige standarder. Dermed understreger Tønder Kommune sit engagement i miljøvenlig og fremtidssikret spildevandsplanlægning.

https://www.toender.dk/din-kommune/nyheder-og-presse/nyheder-og-pressemeddelelser/tillaeg-7-for-spildevandsplan-2018-2027-omhandlende-ajourforing-og-berigtigelse-af-gaeldende-plan/

Kilde: Tønder Kommune