Tønder Kommune skal lave miljøvurdering for Rømø-projekt efter klagenævnets afgørelse

Foto: Tønder kommune.
dato

Tønder Kommune møder udfordring med miljøvurdering efter afgørelse fra Miljø- og Fødevareklagenævnet

Tønder Kommune modtog en afgørelse den 21. marts 2024 fra Miljø- og Fødevareklagenævnet angående en klagesag. Denne sag omhandlede en miljøvurdering relateret til et planlagt byggeri på Småfolksvej 2A, Rømø. Byggeriet inkluderer 13 enfamiliehuse, 36 hotelhytter og et fælles aktivitetsområde.

I modsætning til Tønder Kommunes oprindelige beslutning, hvor man mente, at byggeriet ikke krævede en miljøvurdering, ophævede klagenævnet denne beslutning. Denne handling pålægger nu kommunen at foretage en VVM-screening (Vurdering af Virkninger på Miljøet) for at undersøge de potentielle miljøpåvirkninger nærmere.

Yderligere anbefalede Miljø- og Fødevareklagenævnet, at Tønder Kommune i den fornyede behandling af sagen bør inkludere partshøring, som foreskrevet i forvaltningsloven, for at sikre en grundig og gennemsigtig proces.

Michael Holst, direktør for Teknik & Miljø i Tønder Kommune, har udtalt, at kommunen vil følge klagenævnets afgørelse og iværksætte den nødvendige VVM-screening. Dette skridt er afgørende for at vurdere den miljømæssige bæredygtighed af det foreslåede byggeri.

Afgørelsen fra Miljø- og Fødevareklagenævnet kan findes og læses i detaljer på deres officielle hjemmeside mfkn.naevneneshus.dk. Dette sikrer offentlighedens adgang til at forstå grundlaget for klagenævnets afgørelse samt konsekvenserne for projektet på Rømø.

https://www.toender.dk/din-kommune/nyheder-og-presse/nyheder-og-pressemeddelelser/tonder-kommune-palagt-at-lave-vvm-screening-efter-afgorelse-fra-miljo-og-fodevareklagenaevnet-13796576/

Kilde: Tønder Kommune